Telefoonnummer:
0570 - 54 11 15
Telefoonnummer: 0570 - 54 11 15

Euthanasie verklaring

 Euthanasie verklaring
Steeds vaker krijgen we van patiënten de vraag of onze huisartsen achter euthanasie staan. Euthanasie-uitvoering is voor uw huisarts een zware taak, maar ook een verantwoordelijkheid die we op ons nemen die aan voorwaarden is verbonden. Euthanasie is een ingewikkelde materie waar u op tijd met uw huisarts over moet praten, zodat u beide op de hoogte bent. Euthanasie kan nooit acuut worden ingezet en kan alleen in overleg met uw huisarts en alleen op vrijwillige basis door uw huisarts worden uitgevoerd. Euthanasie informatie

Een door u ondertekende euthanasieverklaring maakt vast onderdeel uit van de te volgen procedure. Hierin kunt u aangeven wat uw wensen zijn. Bespreek dit met uw omgeving en uw huisarts. U vindt hier een voorbeeld van een euthanasieverklaring: Voorbeeld Euthanasieverklaring 

De verklaring dient handmatig ondertekend te worden in tweevoud, waarbij een exemplaar in het bezit moet komen van de huisarts en een exemplaar op een bekende plaats thuis bewaard dient te worden.

 

Wilsverklaring of Niet-Behandelverklaring
In een wilsverklaring wordt aangegeven welke behandelingen iemand niet wil ondergaan. Dit is belangrijk als u zelf niet meer wilsbekwaam bent, om zo toch uw eigen wensen aan te geven. Voorbeeld Wilsverklaring/Niet-behandelverklaring

 

Palliatieve Sedatie
Palliatieve sedatie is het 'opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt in de laatste levensfase'. Dat houdt in dat patiënten die nog hooguit twee weken te leven hebben, in diepe slaap gebracht worden en geen vocht krijgen. Palliatieve sedatie is dus wat anders dan euthanasie.
Palliatieve sedatie wordt niet op verzoek van de patiënt of familie uitgevoerd, maar op indicatie van de huisarts. Het wordt uitgevoerd op het moment dat klachten niet door gangbare medicatie verholpen kunnen worden. 
Klachten zijn bijvoorbeeld pijn, onrust of kortademigheid.
Informatie Palliatieve Sedatie

 

Niet reanimatie verklaring
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) staat dat voor het in gang zetten van elke geneeskundige behandeling uw toestemming nodig is. Meestal betreft het een mondelinge toestemming. Voor een situatie waarin u deze mondelinge toestemming niet (meer) kunt geven, kunt u uw wensen vastleggen. Het recht om een behandeling te weigeren door middel van een behandelverbod (en niet-reanimerenverklaring) is dus in deze wet verankerd. Bij een hartstilstand op een openbare plek, waar een hulpverlener u niet kent en niet op de hoogte is van uw identiteit of niet-reanimatieverklaring, zal men dus wel starten met een reanimatie.
Niet-reanimatie Verklaring

Contact

Spoednummer 0570-541115 toets 1
 

Huisartsenpraktijk Apenhuizen

Looweg 33 D
7437 RP Bathmen
Telefoon:
0570-541115
Receptenlijn:
0570-541115 toets 2
Fax:
0570-543626
Routebeschrijving >

over de praktijk