Telefoonnummer:
0570 - 54 11 15
Telefoonnummer: 0570 - 54 11 15

Praktijkondersteuning GGZ

Monique Wichers werkt sinds 1 april 2010 als Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) voor patiënten van alle Bathmense huisartsenpraktijken.

 

De POH-GGZ is een gespecialiseerd verpleegkundige die zorg biedt op het terrein van de geestelijke gezondheid. Direct en dichtbij vanuit de praktijk van de huisarts.
De POH-GGZ werkt nauw samen met de Bathmense huisartsen. Consultatie en begeleiding door de POH-GGZ vind plaats na verwijzing van de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de geboden zorg.

 

Het wettelijk jaarlijkse eigen risico van patienten wordt niet aangesproken.

Zo is de hulp en ondersteuning laagdrempelig, snel en op maat voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar.

 

 

De POH-GGZ kan in veel gevallen goede, laagdrempelige en effectieve hulp bieden: depressies, angststoornissen en fobieën, verslavingsproblemen, verwerkingsproblematiek, relatieproblemen, problemen in de opvoeding behoren tot de gebieden waarop de POH-GGZ hulp kan bieden.
Als de problematiek ernstiger is, kan de POH-GGZ samen met uw huisarts een keuze maken uit intensievere behandelmogelijkheden bij andere instellingen.

 

De POH-GGZ

  • Is een goed opgeleide professional, een ervaren spv (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige).
  • Heeft ervaring met werken in de eerste lijn.
  • Werkt volgens de stepped-care benadering, dwz de behandeling intensiveren indien nodig.
  • Heeft kennis van de sociale kaart in de regio.
  • Heeft goede verwijsrelaties met verschillende tweedelijnsvoorzieningen.

Contact

Spoednummer 0570-541115 toets 1
 

Huisartsenpraktijk Apenhuizen

Looweg 33 D
7437 RP Bathmen
Telefoon:
0570-541115
Receptenlijn:
0570-541115 toets 2
Fax:
0570-543626
Routebeschrijving >

over de praktijk